• Usynlig syk

    Jeg ser deg

    Noen ganger så tenker jeg at det hadde vært greit om jeg gikk rundt med en lapp i panna som det sto usynlig syk/ME på… Ikke fordi jeg vil ha medfølelse og i alle fall ikke fordi jeg vil sette en label på meg sjøl. Jeg definerer meg ikke ut fra min diagnose, lenger. Heldigvis. (Men det kan jeg skrive mer om seinere. Sorry digresjon). Men bare for å minne folk på å kanskje tenke seg litt mer om.. Det er så lett å si no feil uten at man veit det engang(meg selv inkludert). Fordi vi alle kjemper en kamp som ingen andre «ser». Om det er fysisk, psykisk…